Vi odlar drygt 1220 hektar åkermark och 182 hektar naturbetesmark. På våra marker växer vete, korn, havre, ärtor, raps och gräs. Markerna är fördelade på våra fyra egna gårdar: Stjernsunds Gård, Bro Gård, Hammars Gård och Mörby Gård i närheten av Odensbacken. Vi arrenderar även andra gårdar, som t.ex. Mårsätter, Långvik, Västerby, Marielund samt några marker i Mariedamm.

På våra åkrar odlar vi mycket spannmål och ungefär hälften av åkrarna odlas ekologiskt. Mycket av det odlade spannmålet blir foder till våra egna höns. Tack vare att vi köpte Mörby Gård har vi nu möjligheten att bli helt självförsörjande på foderspannmål till våra värphöns. Det spannmålet som inte går till våra egna djur odlar vi främst som utsäde till andra lantbrukare.


Vi ODLAR VÅRT EGET FODER

Den ekologiska vall, det vill säga våra åkrar som är besådda med vallväxter, blir till foder för våra kor och till gräsfrö som andra jordbrukare sår sina vallar.

Ekologiskt vete

Växtodling

img_divider

ha Ekologiskt spannmål
ha Konventionellt spannmål
ha Betes & slåttervall (eko)
ha Naturbetesmarker