Vi har tagit fram femton tomter vid Hammarterrassen med sjöutsikt över Vättern. De flesta tomterna är nu sålda men än finns chansen att kunna bygga här på Hammarterrassen. Vi har sett till att tomterna är väl tilltagna så att ni får utrymme att på ett bra sätt kunna nyttja varje tomts individuella egenskaper. Den genomsnittliga storleken på tomterna är 3 900 kvm.

Alla tomterna ligger högt belägna med utsikt över sjön, och höjdskillnaden mellan tomterna skiljer sig så att varje hus kan placeras så att sikten mot sjön blir optimal.

Vi har utfört arbetet med framdragning av vatten o avlopp (kommunalt) samt anläggning av vägar.

Försäljningen av tomterna sker genom Värhulta Gårdsmäklare, Per-Anders Andersson.

Läs mer på: hammarterrassen.se

 

Värhulta Gårdsmäklare