Stjernsunds Gård äger drygt 400 hektar skog, fördelat över våra fyra gårdar: Stjernsunds Gård, Hammars Gård, Bro Gård och Mörby Gård. Skogen utgörs av bland-, gran-, tall- och lövskog. En del av virket säljs, men en del använder vi också själva till uppvärmning av bostäder, verkstäder, djurstallar samt till torkning av spannmål.

ha SKOG

Skogsbruk Stjernsund

img_divider

Skogsbruk i Stjernsund