Det första värphönsstallet byggdes 2001 och sedan dess har vi byggt ut i etapper. Vi har idag 126 000 platser för frigående höns varav 18 000 är ekologiska. Alla höns går fritt inomhus och de ekologiska hönsen går även utomhus under sommarhalvåret. På gården producerar vi spannmål som hönsen äter och vi är till största delen självförsörjande.

Vi säljer våra ägg till Kronägg, en ekonomisk förening som ägs av oss producenter.

img_divider

Frigående höns