Om Stjernsunds Gård

Stjernsunds Gård ligger precis utanför Askersund vid toppen av Vättern. Vi sysslar med många verksamhetsområden – vi brukar jord och skog, hyr ut bostäder och producerar kött, ägg och växter. Dessutom har vi öppnat en butik där vi bland annat säljer egenproducerade produkter.

Hos oss är kretsloppstänket en naturlig del av vardagen. En stor del av vår verksamhet är i nuläget ekologisk och vårt KRAV-märka kött säljs lokalt. Dessutom har vi investerat mycket för att slippa oljeberoendet på gården. Egentligen är det ganska självklart – för att kunna försörja oss på naturen måste vi ta hand om den.

Våra kor, tjurar och kalvar går ute under stora delar av året och våra värphöns går fritt, utan någon form av burar. Vi är rätt säkra på att det spelar en stor roll för att vårt kött och våra ägg ska hålla så bra kvalitet som möjligt.

1637
Johan Oxenstierna grundar ett gods vid Stjernsund
1988
Mikael grundade företaget
1994
Mikael köper Stjernsunds Gård
1998
Inga-Lill kom in i företaget
1998
Nötköttsproduktion startar
2001
Äggproduktion startar
2003
Köp av Hammars Gård
2013
Köp av Bro Gård
2017
Köp av Mörby Gård tillsammans med sonen Christoffer